Ürün Detayı
BİLEŞİMİ: NİTROFUR Çözelti, İzopropil alkol, Karboksimetilsellüloz, 5-nitro-2-furaldehyde semicarbazone, Krospovidon içeren sarı renkte akvaryum suyu düzenleyicisidir.

KULLANIM SAHASI: NİTROFUR Çözelti, akvaryumun temiz kalmasını sağlar. Akvaryum suyundaki şebeke sularından gelen zararlı mikroorganizmaları yok eder.